نرم افزار جامع کنترل تردد آلتین

نرم افزار حضور و غیاب یکی از ملزمه های سیستم کنترل تردد می باشد که با استفاده از اطلاعات تردد افراد پارامترهای مخصوص تردد من جمله شیفت بندی تردد، کسرکار، اضافه کار، مقرری ماهیانه، گزارشهای دوره ای و روزانه را محاسبه می نماید و نهایتا خروجی برای برنامه های حسابداری جهت محاسبه حقوق پرسنل ایجاد می نماید. در این بین با توجه به تفاوت شیفتها در مجموعه های مختلف، چه شیفت های معمول اداری و چه شیفتهای پیچیده بیمارستانی و یا شیفتهای گردشی نگهبانی، نرم افزار حضور و غیاب آلتین تحت نظر افراد مجرب اینکار، چکیده ای از برنامه های پیشین حضور غیاب را جمع آوری کرده و نرم افزار جامعی را برای آسانتر کردن هرچه بیشتر مسئولیت اپراتورهای حضور و غیاب این برنامه را بازنویسی و ارائه کرده است. این برنامه قابل نصب در تمامی سیستم عاملهای معتبر دنیا می باشد و هرگونه درخواست تغییر با در نظر گرفتن امکان فنی قابل انجام برروی نرم افزار می باشد.

۱: خصوصیات کلی نرم افزار حضور و غیاب

۱-۱: نرم افزار بانک اطلاعاتی SQL

۱-۲: قابلیت پشتیبانگیری خودکار و دستی

۱-۳: قابلیت کار تحت شبکه (آپشنال)

۱-۴:  قابلیت نمایش ریسپانسیو

۱-۵: دارای UI بروز

۱-۶:قابلیت جستجوی  پیشرفته

۱-۷: قوانین ، شیفتها و گروههای کاری به صورت rule تعریف شده و در زمان تعریف، اشخاص به rule های از پیش تعریف تعریف شده اختصاص می یابند( البته در قسمت شیفتها علاوه بر اختصاص شیفت به فرد ، قابلیت شخصی سازی شیفت برای هر شخص وجود داشته دارد. مثلا در درمانگاهها شیفت هر پرستار در هر روز میتواند متفاوت باشد)

۱-۸: قابلیت اتصال به نرم افزار حقوق و دستمزد  (آپشنال)

۲: گروههای کاری:

۲-۱: تعریف گروههای مختلف برای تفکیک واحدهای کاری

۳: شیفتها:

۳-۱: قابلیت تعریف ساعتهای کاری روزانه ، شبانه و ۲۴ ساعتی

۳-۲: ساعتهای کاری شامل ورود، فرجه ورود،خروج، فرجه خروج،زمان محاسبه اضافه کار(بعد از زمان شروع محاسبه اضافه کار، اضافه کار از پایان شیفت محاسبه شود)

۳-۳: قابلیت تعریف شیفتهای کاری عادی با پنجشنبه تعطیل ، عادی با پنجشنبه متفاوت، ۲۴ ساعت کارو ۲۴ ساعت استراحت، ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت، شیفتهای چرخشی هفتگی، شیفتهای چرخشی روزانه

۳-۴: قابلیت تعریف تعطیلات رسمی و ویرایش آن

۳-۵: قابلیت انتقال تعطیلات رسمی به سال بعد

۳-۶: قابلیت انتقال شیفتها به سال بعد

۳-۷: قابلیت تغییر و تعریف ساعتهای کاری در یک شیفت به تفکیک روز

۳-۸: تعریف ساعت ناهاری

۴:قوانین محاسبات:

۴-۱: قابلیت تعریف رول های مختلف

۴-۲: قابلیت تعریف مجوز اضافه کار به تفکیک اول وقت،خارج شیفت،آخر وقت، جمعه، تعطیل رسمی

۴-۳: امکان یکی کردن ستونهای اضافه کار

۴-۴: قابلیت محاسبه افراد ساعتی

۴-۵: قابلیت تعریف مجوز محاسبه مرخصی و ماموریت

۴-۶: قابلیت تعریف سقف اضافه کار در روز

۴-۷: قابلیت تعریف مجوز اضافه کاری برای یک روز یا یک محدوده تاریخی  (آپشنال)

۴-۸: تبدیل مرخصی بیشتر از یک مقدار به مرخصی روزانه

۴-۹: قابلیت تعریف شیفت شناور (مثلا تاخیر تا یک مقدار ساعت از اضافه کار کسر شود)

۴-۱۰: قابلیت تعریف زمان ناهاری ( مثلا مقدار ساعت ۳۰ دقیقه بابت ناهاری کسر

۴-۱۱: قابلیت تعریف محدوده شبکاری

۴-۱۲: تعریف مقدار مجاز مرخصی در ماه و در سال(محاسبه بر اساس ساعت و دقیقه)  (آپشنال)

۵: کاربران:

۵-۱: امکان تعریف کد پرسنلی یا شناسایی و کد کارت برای هر شخص

۵-۲: امکان تعریف نام و نام خانوادگی برای هر شخص

۵-۳: قابلیت اختصاص رولهای گروه و شیفت و قوانین به هر شخص

۵-۴: امکان تعریف زمان شروع به کار هر شخص( در گزارشات از تاریخ ذکر شده برای شخص محاسبات انجام میشود)

۵-۵: امکان زمان ترک کار برای هر شخص( در گزارشات از بعد از تاریخ ذکر شده برای شخص محاسبات انجام نمینشود)

۵-۶:  ثبت مشخصات فردی شخص شامل: نام پدر،کدملی،شماره شناسنامه،تاریخ تولد،تلفن،تلفن همراه ، آدرس، شماره حساب، مجرد و متاهل ، مرد و زن،تحصیلات

۵-۷: قابلیت درج عکس پرسنلی برای هر شخص

۵-۸: امکان تعریف یک شخص به عنوان مدیر در دستگاه ، کاربر نرم افزار ، کاربر وب و امکان تعیین سطح دسترسی

۵-۹: امکان تعریف گروه سطح دسترسی

۶: اصلاحات:

۶-۱: قابلیت اصلاح ترددها

۶-۲: قابلیت حذف ترددها

۶-۳: قابلیت افزودن تردد

۶-۴: قابلیت افزودن چندین تردد یکجا

۶-۵: قابلیت بازیابی ترددهای تغییر داده شده و ترددهای حذف شده

۶-۶: امکان ثبت ماموریت و مرخصی استحقاقی و استعلاجی روزانه

۶-۷: امکان تایید ماموریت و مرخصی های ثبت شده از دستگاه( به صورت انتخابی بعد از بعد از تایید به مرخصی یا ماموریت)

۶-۸:  در صورت تغییر در ترددها رکورد تغییرداده شده نمایش داده میشود

۶-۹: صفحه اصلاحات مانند گزارشات بصورتی که ترددهای یک روز روبروی تاریخ آورده میشود و در همان جا امکان تغییر دارد( ساعتی و روزانه)

۷: گزارشات

۷-۱: گزارش از مشخصات افراد با آیتمهای شخصی

۷-۲: گزارشات دارای فیلتر:  گروه، دستگاه ، تاریخ ، شماره پرسنلی، شیفتها، قوانین

۷-۳: گزارش کارکرد به تفکیک روز شامل: تاریخ،روزهفته ، ۸ عدد تردد،نام شیفت،طول شیفت، مرخص،ماموریت،ناهاری، شبکاری،اضافه کارها به تفکیک،کسرکارها و غیبتها به تفکیک،موارد روزانه شامل: ماموریت، مرخصی،غیبت،سایر موارد و در هر صفحه A4 گزارش یکماهه یک شخص نمایش داده میشود

۷-۴: گزارش کارکرد به طور کلی افراد (برای هر شخص ستون جمع کارکرد به تفکیک روز نمایش داده میشود)

۷-۵: گزارش از ترددها

۷-۶: امکان خروجی از سایر گزارشات بصورت تکست، اکسل

۷-۷: گزارش از مانده مرخصیها از ابتدای تاریخ شروع به کار تا روز جاری و پایان سال  (آپشنال)

۷-۸ : درصورت تغییرات در پرینت با علامت مجزا مشخص میشود

۷-۹: در صورت تردد ناقص آن ردیف با رنگ مجزا نمایش داده میشود

۸:ارتباط با دستگاه:

۸-۱: قابلیت تعریف دستگاههای مختلف

۸-۲: تعیین نام و محل نصب برای هر دستگاه

۸-۳: تعریف ارتباط با دستگاه از طریق شبکه و USB  (آپشنال)

۸-۴: تعریف پورت ارتباط با دستگاههای شبکه و USB  (آپشنال)

۸-۵: تعریف رمز ارتباط با دستگاهها در صورتی که در دستگاه برای ارتباط رمز گذاشته شده باشد

۸-۶: قابلیت تعریف کدهای متغیر برای تردد، ورود،خروج،مرخصی،ماموریت و یک کلید سایر

۸-۷: نمایش گیج تخلیه اطلاعات

۸-۸: دارای دکمه های زیر (کلیه امکانات به نسبت نوع دستگاه ها متفاوت میباشد ):

  1. تست ارتباط
  2. تنظیم تاریخ و ساعت
  3. ارسال مشخصات افراد
  4. حذف مشخصات افراد
  5. حذف مدیر از دستگاه
  6. دریافت اطلاعات ورود و خروج
  7. ارسال اثرانگشتها و چهره
  8. ارسال اثر انگشت و چهره یک نفر
  9. دریافت اطلاعات تردد از فایل
  10. ارسال عکس پرسنل